Eufrasia Vieira

Full Name : Eufrasia Vieira
Nationality : Indonesian
Height/Weight : 168/47
Clothes : M
Hair : Black
Eyes : Black